Пропозиції бізнесу щодо дерегуляції включені в Постанову Кабінету Міністрів України № 42 від 28.01.2015

Американська торгівельна палата в Україні вітає прийняття офіційно опублікованої сьогодні Постанови Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції підприємницької діяльності № 42 від 28.01.2015 та відзначає позитивний результат тривалої співпраці з Міністерством економічного розвитку та торгівлі, а також іншими державними органами влади у питанні проведення дерегуляції. Експерти Палати вважають, що дана Постанова є важливим кроком на шляху до імплементації Угоди про асоціацію з ЄС та значно сприяє усуненню бар’єрів для ведення бізнесу в Україні.

Прийняття даного варіанту Постанови стало можливим завдяки активній роботі Комітетів Американської торгівельної палати, які розробили та детально обговорили з представниками відповідальних державних органів влади рекомендації до тексту Постанови, спрямовані на ліквідацію надмірних та неефективних регуляторних процедур для бізнесу.

Дерегуляція в енергетичній сфері

Поставнова № 42 серед іншого передбачає скасування проведення моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов користування надрами. Враховуючи те, що  моніторинг та наукове супроводження були надмірними та необґрунтованими механізмомами контролю діяльності надрокористувача, які дублювали ряд інших контролюючих функцій, експерти Палати провели ряд обговорень стосовно необхідності скасування зазначеної норми з представниками Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби геології та надр України і Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також представниками державних геологічних інститутів, що здійснюють моніторинг. Незважаючи на те, що потрібно здійснити ще ряд кроків для приведення у відповідність нормативно-правової бази, дана Постанова Уряду значно сприяє встановленню прозорих правил гри у видобувному секторі.

Дерегуляція в сфері харчової промисловості

Завдяки активній участі Комітету Палати з питань харчової промисловості в процесі прийняття Постанови № 42, Кабінет Міністрів України скасував своє попереднє рішення стосовно процедури державної реєстрації товарів дитячого харчовання і харчових добавок, яке б значно ускладнило та подовжило період реєстрації зазначених товарів у два рази. Враховуючи практику ЄС, де подібних додаткових дозвільних процедур не існує, а також те, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», який набере чинності 20 вересня 2015, вже передбачає скасування державної реєстрації харчових добавок, Палата обґрунтувала необхідність збереження існуючого процесу реєстрації товарів дитячого харчування та харчових добавок до набрання чинності зазначеного Закону України. Це є черговим кроком до гармонізації системи визначення безпечності та якості харчових продуктів зі стандартами ЄС.

Дерегуляція в аграрній сфері

Враховані в Постанові № 42 поправки бізнес-спільноти спрямовані на значне скорочення переліку об’єктів карантинного регулювання відповідно до практики ЄС, а також на встановлення 24-годинного ліміту на видачу всіх фітосанітарних документів. Такі ініціативи дозволять значно скоротити витрати на оформлення документації для усіх учасників зернового ринку України.

Дерегуляція в сфері управління людськими ресурсами 

Постанова Кабінету Міністрів України № 42 серед іншого роз’яснює перелік осіб, які можуть отримати дозвіл на роботу в Україні; чітко передбачає можливість продовжити дозвіл на роботу необмежену кількість разів без сплати державного мита; скорочує період розгляду документів уповноваженими державними органами, необхідних для отримання дозволу на роботу.

Бізнес-спільнота протягом тривалого часу виступала за спрощення процедури видачі, продовження дії та анулювання дозволу на роботу іноземців в Україні. Включення пропозицій експертів Комітету Палати з питань управління людськими ресурсами у текст даної постанови спрощує процедуру працевлаштування іноземців здебільшого на керівні посади в компаніях, що працюють в Україні, що в свою чергу робить українське законодавство більш сприятливим для роботи іноземних інвесторів.