Митна політика

Історії успіху
demo

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття проекту Закону №7010 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» у другому читанні Верховною Радою України. Прийняття довгоочікуваного законопроекту в цілому законодавчо врегульовує взаємодію митних органів та інших державних органів та учасників транскордонної торгівлі за допомогою системи «єдине вікно»

demo

Американська торговельна палата в Україні вітає затвердження Національним банком України Постанови №158 «Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями». Постановою розширено перелік типів митних декларацій, що використовуються банками для зняття імпортних операцій резидентів з валютного контролю

demo

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття Верховною Радою України проекту Закону №7473 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (далі – проекту Закону №7473) у першому читанні

demo

Міністерством фінансів України розроблено проект Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. Окремі пункти Плану заходів враховують пропозиції Палати щодо покращення митної політики, які також викладені у виданні Палати «Керівні принципи для митної справи в Україні»

demo

В офіційній публікації нещодавно прийнятого та підписаного Закону №2704-VIII про державну мову (попередній законопроект №5670-д) враховано пропозиції бізнесу до статті 30, що регулює використання державної мови у сфері обслуговування споживачів

demo

Американська торговельна палата в Україні вітає прийняття Верховною Радою України проекту Закону №1048 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (далі – проект Закону №1048) у першому читанні. Компанії-члени Палати тривалий час послідовно підтримують впровадження інституту авторизованого економічного оператора (далі – АЕО) в Україні та готові надавати свою експертизу з метою доопрацювання проекту Закону №1048 до другого читання та успішної практичної імплементації АЕО в Україні