Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект Закону України «Про Митний тариф України»

3 квітня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувало проект Закону України «Про Митний тариф України», що пропонує нову редакцію Митного тарифу України, побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. В основу існуючого Митного тарифу України покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, розроблену на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2012 року.

Законопроект допоможе у вирішенні ряду проблем, зокрема проблеми розбіжності в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується.

Палата вже порушувала дане питання та продовжує працювати над подальшим вдосконаленням законодавчої бази України в сфері митної справи та приведення її у відповідність до системи загальновизнаних норм міжнародного права.