Міністерство економіки врахувало деякі пропозиції Палати щодо гармонізації дозвільної системи України

29 серпня 2016 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на своєму офіційному веб-сайті опублікувало  пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, якими регулюється видача документів дозвільного характеру, з метою встановлення основних вимог, передбачених законами України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Експерти Палати брали активну участь в процесі розробки вказаних пропозицій, зокрема положень щодо:

   - вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів виробництва та технологій;

   - висновків державної екологічної експертизи та

   - дозволів на спеціальне водокористування.

Пропозиції Палати стосувались забезпечення завчасного попередження щодо зменшення лімітів спеціального водокористування, захисту комерційної таємниці та уточнення сфери дії норм Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Палата продовжуватиме свою діяльність спрямовану на подальше вдосконалення дозвільної системи України та належне впровадження необхідних змін до законодавства.