Набув чинності підтримуваний Палатою Закон, що змінює умови повернення строкових депозитів

Після розширеної кампанії Палати, 18 червня набув чинності Закон України №424-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)". Палата вітає запроваджені зміни,  а саме до Цивільного кодексу України, зокрема щодо розмежування умов повернення депозитів клієнтам по строкових депозитних договорах та по депозитах до запитання (поточні та карткові рахунки, депозити без фіксованого терміну). Правила Закону поширюються тільки на ті контракти, які будуть укладені після дня набуття чинності Закону. 

Комітет Палати з питань банківських та фінансових послуг та Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) провели ряд заходів, присвячених обговоренню поправок до статтей 1060 і 1065 Цивільного кодексу України, постійно велася робота щодо роз’яснення необхідного включення запропонованих поправок, які відповідають міжнародній практиці щодо строковості повернення депозитів і знижують ризики банківської системи в результаті більш ефективного управління ліквідністю. 

Станом на жовтень 2011 року запропоновані поправки до Цивільного кодексу України були включені до стратегічного документу FLIFI "Відновлення кредитування". 

Крім того, з березня 2014 Палата провела ряд зустрічей з керівництвом Департаменту стратегії та реформування  банківської системи НБУ і внесла  відповідні пропозиції до першого проекту Стратегії реформування банківської системи і Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року

Після обговорення на ряді зустрічей з Валерією Гонтаревою, Головою НБУ та Владиславом Рашкованом, Заступником Голови НБУ, поправки до Цивільного кодексу були прийняті відповідно до вимог компаній-членів Палати. 

Ми вважаємо, що цей Закон є суттєвим кроком до досягнення стабільності  банківської системи України. Тим не менше, ми також розуміємо, що подальші законодавчі ініціативи необхідні для приведення української фінансової системи у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечення прозорості та очищення банківської системи, захисту прав кредиторів / інвесторів в Україні. 

Враховуючи надійний діалог з НБУ і високий професіоналізм встановленої інституційної структури НБУ, Палата також вітає прийняття  проектів Законів №2742 та №2743 щодо розбудови інституційної спроможності та фіскальної незалежності Національного банку України, що стимулюватиме подальше реформування фінансової системи, у результаті надання НБУ права законодавчої ініціативи і більшої незалежність від політичної нестабільності і розбіжностей в Уряді України.