Верховна Рада України ухвалила законопроект про ратифікацію Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

4 листопада, Верховна Рада України прийняла у цілому проект Закону №0069 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі", який був підтриманий Палатою як важливий крок у процесі спрощення процедур торгівлі. 

Крім того, Палата підтримує ратифікацію Україною цієї Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (так званий "Балійський Пакет"), оскільки вона містить ряд важливих міжнародних угод та рішень, спрямованих на спрощення міжнародної торгівлі, зниження торговельних бар'єрів та стимулює економіки найменш розвинених країн. Будучи першою глобальною торговельною угодою в рамках СОТ за останні 20 років, "Балійський Пакет", безумовно, є важливою віхою для всіх країн-членів СОТ. 

Ряд нововведень стосовно митного регулювання викладені у цьому важливому документі, які, зокрема, відносяться до таких питань: 

 

 • впровадження попередніх митних рішень з питань митної вартості (підтвердження заявленої митної вартості) та права імпортера із звільнення від податків з імпорту;
 • спрощення митних процедур для уповноважених економічних операторів (УЕО) та імплементація концепції УЕО;
 • удосконалення механізму оскарження рішень митних органів, а також впровадження можливості випуску товарів під гарантії під час усіх митних спорів (наприклад, коли митний орган відмовляється надавати звільнення від оподаткування);
 • зміни в процедурі декларування товарів (попередні декларації та митне оформлення до прибуття вантажу);
 • оптимізація процедур митного контролю та оформлення, заснованих на системі управління ризиками та пост-митному аудиті;
 • спрощення процедур торгівлі через співпрацю прикордонних відомств (концепція «єдиного вікна»).

 

Протягом 2013-2015 рр. Палата організовувала та активно брала участь у низці важливих заходів зі сприяння ратифікації та імплементації положень Угоди про спрощення процедур торгівлі за участі ключових державних органів та інших зацікавлених організацій:

 • 7 лютого 2013 року Робоча група з питань зовнішньої торгівлі Комітету Палати з митної політики провела зустріч із Головою Департаменту взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі для обговорення подання України до СОТ щодо перегляду більше 370 тарифних ліній, а також початку переговорного процесу із зацікавленими членами СОТ в кінці 2012 року.
 • 27 лютого 2014 року Робоча група з питань зовнішньої торгівлі Комітету Палати з митної політики провела зустріч із Головою Департаменту взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Заступником Голови Департаменту взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Керівником Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України для обговорення результатів та прогнозів міжнародних угод, прийнятих на дев’ятій Міністерській Конференції СОТ.
 • 27 лютого 2015 року Комітет Палати з митної політики провів зустріч із Заступником Голови Державної фіскальної служби, а також іншими представниками ДФС для обговорення запланованих змін до митного законодавства у зв’язку з імплементацією положень Угоди про спрощення процедур торгівлі. Захід відбувся за участі Радника Прем’єр-міністра України.
 • 31 липня 2015 року Робоча група з питань зовнішньої торгівлі Комітету Палати з питань харчової промисловості підготувала і направила аналіз проблемних питань, що можуть виникнути у ході імплементації положень Угоди на прохання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, експерти також взяли участь у Глобальному опитуванні щодо спрощення торгівлі та питань імплементації.
 • 10 вересня 2015 року експерти Робочої групи з питань зовнішньої торгівлі Комітету Палати з питань харчової промисловості взяли участь у Cемінарі, де було представлено Звіт з оцінки проблемних аспектів імплементації положень Угоди, що було організовано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою, а також Проектом USAID з торгівельної політики.  
 • 30 вересня 2015 року експерти Робочої групи з питань зовнішньої торгівлі Комітету Палати з питань харчової промисловості взяли участь у Семінарі з питань готовності України до імплементації Угоди СОТ щодо спрощення процедур торгівлі (визнання звіту з оцінки), що відбувся за підтримки Економічної комісії ООН для Європи (ЄЕК ООН), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), Міжвідомчої робочої групи зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, Українського національного комітету Міжнародної торгової Палати (УНК МТП), Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP).

Таким чином, після такої нашої активної підтримки, ми пишаємось визнанням особливого внеску Палати у підтримці та сприянні ратифікації Угоди про спрощення процедур торгівлі, що зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту №0069.