За результатами роботи Експертної ради при Міністерстві фінансів України випущено низку узагальнюючих податкових консультацій

Протягом 2018 року Експертною радою при Міністерстві фінансів України підготовлено 13 узагальнюючих податкових консультацій. Експерти компаній-членів Палати активно працювали у складі Експертної ради та надавали свої пропозиції й коментарі до проектів консультацій.

Зазначені податкові консультації усувають неоднозначність в трактуванні деяких питань з оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб, оподаткування платою за землю, оподаткування податком на додану вартість та питань визначення податкового періоду для коригування фінансового результату до оподаткування.

Експерти компаній-членів Палати вдячні Міністерству фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Державній фіскальній службі України, усім членам Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій та експертам компаній-членів Палати за продуктивну співпрацю у 2018 році. Оскільки ще чимало питань потребують роз’яснень, ми готові до продовження роботи у 2019 році з метою усунення неоднозначного трактування окремих норм податкового законодавства.